Showing all 5 results

Show sidebar

Տավարի աղացած միս տեղական 1կգ

3,580 AMD

Տավարի կողամատ 1կգ

3,730 AMD

Տավարի մեջքի միս կգ

4,450 AMD

Տավարի միս տեղական ոսկորով 1կգ

3,580 AMD

Տավարի ֆիլե միս 1կգ

5,250 AMD