Showing all 6 results

Show sidebar

Տավարի աղացած միս տեղական 1կգ

3,180 AMD

Տավարի կողամատ 1կգ

3,180 AMD

Տավարի մեջքի միս կգ

4,100 AMD
ԿԳ


Տավարի միս տեղական ոսկորով 1կգ

3,250 AMD

Տավարի սուկի 1կգ

6,780 AMD
ԿԳ


Տավարի ֆիլե միս 1կգ

4,900 AMD
ԿԳ