Showing 1–12 of 23 results

Show sidebar

Հաց թեփով 420գ +/- 5%

260 AMD

Հաց Բորոդինսկի 500գ

330 AMD

Հաց Բուխանկա 330գ +/-5%

170 AMD

Հաց Բուրգեր Պանո 100գ +/-10գ

150 AMD

Հաց Բոքոնիկ սև դիետիկ Բլեք Քոլ

230 AMD

Հաց երկու տեսակի ալյուրից Իմեքս 420գ

250 AMD

Հաց Ծաղիկ 330գ +/-5%

200 AMD

Հաց կլոր սև դիետիկ Բլեք Քոլ

210 AMD

Հաց Հրազդան 320գ +/-5%

195 AMD

Հաց Հրազդան 500գ +/-5%

270 AMD

Հաց Մատնաքաշ 270գ +/-5%

170 AMD

Հաց մատնաքաշ միջին 460գ+/- 5% Միլենա

260 AMD