Showing all 6 results

Show sidebar

Իշխան նորվեգական ապխտած 300գ

8,510 AMD

Իշխան ֆիլե սառը ծխեցրած 100գ

2,130 AMD

Իշխան ֆիլե սառը ծխեցրած 200գ

3,600 AMD

Իշխանի ֆիլե Սանտա Բրեմոր ապխտած 100գ

3,650 AMD

Սաղմոն ապխտած Ռուսկոյե Մորե 300գ

9,650 AMD

Սիբիրյան թառափ ֆիլե սառը ծխեցրած Այս Բերգ 100գ

2,800 AMD