Showing 1–12 of 27 results

Show sidebar

Եգիպտացորենի փաթիլներ Լյուբյատովա 600գ

1,250 AMD

Եգիպտացորենի փաթիլներ Նեսթլե խրուտկա 210գ

610 AMD

Խլոպյա մեղրով Նեսթլե 300գ

1,670 AMD

Շոկոլադե գնդիկներ Լյուբյատովո 200գ

680 AMD

Պատ.նախաճաշ Նեսքուիք Դուո 250գր

960 AMD

Պատ.նախաճաշ Լիոն կարամել+շոկոլադ 230գ

780 AMD

Պատ.նախաճաշ Նեսկվիկ Դուո 460գր

1,320 AMD

Պատ.նախաճաշ Նեսքուիք 250գր

960 AMD

Պատրաստի նախաճաշ Նեսկվիկ խրուտկա 320գ

690 AMD

Պատրաստի նախաճաշ Նեսկվիկ խրուտկա 700գ

1,500 AMD

Պատրաստի նախաճաշ ծիածանագույն օղակներ 195գ

1,110 AMD

Պատրաստի նախաճաշ Նեսթլե խրուտկա 230գ

800 AMD