Showing 1–12 of 24 results

Show sidebar

Հալած պանիր Աշտարակ կաթ 100գ

315 AMD

Հալած պանիր Երեմյան պրոդուկտ 200գ

900 AMD

Հալած պանիր Մարիաննա 100գ

270 AMD

Հալած պանիր Մարիաննա 80գ

180 AMD

Պանիր Ալաշկերտ մեծ ԴՄ 1կգ

3,740 AMD

Պանիր Ալաշկերտ փոքր ԴՄ կգ

3,750 AMD

Պանիր Գաուդա կիսապինդ ԴՄ 1կգ

4,680 AMD

Պանիր Եղեգնաձորի հորած կգ

2,070 AMD

Պանիր Լոռի 50 % յուղ.Իգիթ կգ

2,970 AMD

Պանիր լոռի աղաջրային փոքր ԴՄ 1կգ

2,340 AMD

Պանիր լոռի Աշոցք կգ

3,050 AMD

Պանիր լոռի Էկո կգ

2,550 AMD