Showing 1–12 of 21 results

Show sidebar

Հալած պանիր Աշտարակ կաթ 100գ

315 AMD

Հալած պանիր Երեմյան պրոդուկտ 200գ

900 AMD

Հալած պանիր Մարիաննա 100գ

255 AMD

Հալած պանիր Մարիաննա 80գ

165 AMD

Պանիր Ալաշկերտ մեծ ԴՄ 1կգ

3,820 AMD

Պանիր Ալաշկերտ փոքր ԴՄ կգ

3,890 AMD

Պանիր Աշոցք կգ

3,050 AMD

Պանիր Գաուդա կիսապինդ ԴՄ 1կգ

4,740 AMD

Պանիր Գյումրի Իգիթ 45%

2,740 AMD

Պանիր Եղեգնաձորի հորած կգ

2,250 AMD

Պանիր Լոռի 50 % յուղ.Իգիթ կգ

2,970 AMD

Պանիր Լոռի Ամասիա կգ

2,750 AMD