Showing 1–12 of 17 results

Show sidebar

Հալած պանիր Աշտարակ կաթ 100գ

315 AMD

Հալած պանիր Երեմյան պրոդուկտ 200գ

900 AMD

Հալած պանիր Մարիաննա 100գ

270 AMD

Հալած պանիր Մարիաննա 80գ

175 AMD

Պանիր Ալաշկերտ մեծ ԴՄ 1կգ

2,930 AMD
ԿԳ


Պանիր Ալաշկերտ փոքր ԴՄ կգ

2,990 AMD
ԿԳ


Պանիր Գաուդա կիսապինդ ԴՄ 1կգ

3,490 AMD
ԿԳ


Պանիր Գյումրի Իգիթ 45%

2,770 AMD
ԿԳ


Պանիր լոռի Ալպինա Նատուր Չիզ կգ

2,500 AMD
ԿԳ


Պանիր Լոռի Ամասիա կգ

2,750 AMD
ԿԳ


Պանիր լոռի Գեղամա Նատուր Չիզ կգ

2,650 AMD

Պանիր խինկալի Բիո կաթ 1հ

1,680 AMD