Showing all 7 results

Show sidebar

Թխվածքաբլիթ 5տեսակ կգ

1,420 AMD

Թխվածքաբլիթ Բամբուկ (ԱՎԿ) կգ

1,780 AMD
ԿԳ


Թխվածքաբլիթ Հացահատիկային ասորտի կգ

1,850 AMD

Թխվածքաբլիթ Շոկո/Գլոբուս Գրանդ Քենդի կգ

1,700 AMD
ԿԳ


Թխվածքաբլիթ Սլանա մոլոչնայա կգ

1,050 AMD
ԿԳ


Թխվածքաբլիթ Սունկ Դարոինկ կգ

2,150 AMD
ԿԳ


Նշաբլիթ,կեքս կգ

2,020 AMD
ԿԳ