Showing 1–12 of 30 results

Show sidebar

Շոկ. սալիկ 100% Վասխիշենիե 100գ

1,190 AMD

Շոկ. սալիկ 75% Վասխիշենիե 100գ

920 AMD

Շոկ. Սալիկներ ՀՀ Դրամ Գրանդ Քենդի 180գ.

1,570 AMD

Շոկոլադ Դոուլտոն 150գ

1,070 AMD

Շոկոլադ կաթ. փխրուն վաֆ. Կիտ-կատ Սենսես 110գ

550 AMD

Շոկոլադ կաթ. փխրուն վաֆ. Կիտ-կատ Սենսես 112գ

560 AMD

Շոկոլադ կաթ. փխրուն վաֆ. Կիտ-կատ Սենսիս գոլդ 112գ

560 AMD

Շոկոլադե սալիկ 60% Գրանդ Քենդի 100գ

600 AMD

Շոկոլադե սալիկ 80% Գրանդ Քենդի 100գ

600 AMD

Շոկոլադե սալիկ Ալյոնկա 100գ

680 AMD

Շոկոլադե սալիկ Ալպեն Գոլդ 90գ

285 AMD

Շոկոլադե սալիկ Ալպեն գոլդ Օրեո 95գ

420 AMD