Showing 1–12 of 30 results

Show sidebar

Շոկոլադե սալիկ Նեսթլե կաթնային 75գր

400 AMD

Շոկոլադե սալիկ Նեսթլե կաթնային և սպիտակ 75գր

320 AMD

Շոկոլադե սալիկ մաքսիբոն Նեսթլե 80գ

450 AMD

Շոկ. սալիկ 75% Վասխիշենիե 100գ

920 AMD

Շոկ. Սալիկներ ՀՀ Դրամ Գրանդ Քենդի 180գ.

1,570 AMD

Շոկոլադ Դոուլտոն 150գ

950 AMD

Շոկոլադ կաթ. փխրուն վաֆ. Կիտ-կատ Սենսես 110գ

550 AMD

Շոկոլադ կաթ. փխրուն վաֆ. Կիտ-կատ Սենսես 112գ

560 AMD

Շոկոլադե սալիկ 60% Գրանդ Քենդի 100գ

600 AMD

Շոկոլադե սալիկ 80% Գրանդ Քենդի 100գ

600 AMD

Շոկոլադե սալիկ Ալյոնկա 100գ

680 AMD

Շոկոլադե սալիկ Ալպեն Գոլդ 90գ

325 AMD